Fresh Fixed Income Fund biedt beleggers de mogelijkheid om te investeren in een actieve en professioneel beheerde portefeuille van vastrentende waarden. De portefeuille bestaat voornamelijk uit bedrijfsobligaties. Dit zijn leningen die worden uitgegeven door een onderneming. Deze obligaties geven een hoger verwacht rendement dan een staatsobligatie, maar hebben dan ook een hoger risico. Fresh Fixed Income Fund is een beleggingsfonds dat wordt gekenmerkt door een gematigd risicoprofiel.

Het primaire doel van het Fonds is het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn en een rendement tot tenminste gelijk aan de gekozen benchmark. Het Fresh Fixed Income Fund hanteert een samengestelde benchmark en bestaat uit 75% iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF en 25% iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF.