06 - 21 23 21 97 info@dvr-rotterdam.nl

de regisseurs bespreken de financiële planning met de klant

we zien twee mannen die aan tafel zitten om het de financiële planning te bespreken met de klant die aan de andere ant van de tafel zit