06 - 40 82 82 35 of 06 - 21 23 21 97 info@dvr-rotterdam.nl

“Is passief beleggen echt beter?”


Drs. Richard Abma en Otto Bazuin, CFA (portfoliomanagers OHV) zijn geïnterviewd over actief beleggen. OHV belegt voor haar klanten op een actieve wijze, maar de laatste jaren maakt het zogenaamde ‘passief beleggen’ een opmars. In dit interview achterhalen we waarom OHV blijft vasthouden aan een actieve stijl.

Klopt het beeld dat passief beleggen vanwege de lage kosten op de lange termijn meer oplevert dan actief?

Otto: “De kosten voor passief beleggen zijn uiteraard extreem laag, maar je haalt er ook enorm veel risico mee binnen. Je gebruikt namelijk een standaard; je volgt iets. Als je bijvoorbeeld een op marktkapitalisatie gewogen index volgt, ga je automatisch mee met de grootste sector. Maar misschien zitten in die sector juist wel de grote risico’s. In 2000 hebben we dit bijvoorbeeld gezien met de IT-bubbel.”

Richard: “Ik denk dat er wel degelijk actieve beleggers zijn die laten zien dat ze passieve beleggers gemakkelijk kunnen verslaan. Denk aan een Howard Marks of een Warren Buffet. Dat zijn actieve beleggers die de benchmark over de afgelopen 30 tot 40 jaar structureel hebben verslagen.”

En geldt dat ook voor OHV?

Richard: “Wij hebben de afgelopen jaren inderdaad ook de benchmark verslagen. Ik denk dat we op jaarbasis met het obligatiegedeelte de benchmark met 1 tot 2 procent hebben verslagen. Op de aandelenkant schommelt het een beetje vanwege het dollareffect. Op de langere termijn hebben we, bijvoorbeeld met de crisis in 2008, een enorme outperformance gehaald, die we nooit meer hebben weggegeven.”

Otto, kan jij wat voorbeelden geven van aandelen waarmee je denkt op structurele basis de passieve belegger te kunnen verslaan?

Otto: “Over het algemeen volgen passieve beleggers gewoon een index en kijken ze niet naar de waardering, onderliggende waarde en trends in bepaalde sectoren. Dat doen wij wel. Wij kijken namelijk naar bepaalde waarderingsmaatstaven. Daar worden ook individuele bedrijven in meegenomen waarvan wij denken dat ze het op de lange termijn goed zullen doen.”

Richard, kan jij dezelfde vraag beantwoorden voor de obligatiekant?

Richard: “Wij voegen asymmetrisch risico toe. Dit houdt in dat we bij het veilige deel zoveel mogelijk proberen te spreiden. Aan de andere kant, het high yield-gedeelte, spreiden we niet over gigantisch veel titels, omdat we veel van de balans van het bedrijf weten en hiermee een meerwaarde creëren voor de belegger. We kunnen de extra rendementen dan namelijk binnenhalen. Dit zorgt ervoor dat we in een asymmetrisch structuur terechtkomen. Dit betekent dat je voor een groot deel een soort ETF (exchange-traded fund) bent en een klein gedeelte van je expertise laat zien. Dat is naar onze mening een hele sterke verdeling om op lange termijn tot een hoger rendement te komen dan met een passief fonds.”

Otto: “Bij high yield passieve fondsen zie je dat ze een hele grote weging hebben in de oliesector. Wij kunnen dit voorkomen en tegelijkertijd waarde toevoegen. Verder zijn niet alle obligaties aanwezig in passieve fondsen. Je belegt namelijk vaak in de leningen van bedrijven met de grootste schulden, terwijl bedrijven met weinig schulden vanwege het lagere risico juist interessant kunnen zijn. Deze worden niet in een passieve index opgenomen.”

Richard: “Waar we wel naar kijken, is om die kosten relatief laag te houden. Er zit niet veel verschil tussen wat een passief fonds kost en wat ons actieve fonds kost.
Wat dat betreft heb je voor een klein beetje extra op de langere termijn een veel beter rendementsperspectief.”

Otto: “Daarnaast kunnen wij met onze actieve benadering beter op de kortetermijnontwikkelingen inspelen. Ook kunnen wij door onze eigen executiedesk makkelijker schakelen en hebben we toegang tot de wereldwijde markt. Vaak zijn alle indices hetzelfde. Als een ETF dus eenmaal verkocht wordt, worden al de onderliggende bedrijven tegelijkertijd verkocht en wordt de verkoopprijs minder. Wij selecteren ook bedrijven die niet in ETF’s voorkomen.”

Zou je dan eigenlijk kunnen zeggen dat je makkelijker actief kunt beleggen als professional dan als particulier?

Richard: “Het is goedkoper en sneller als je direct toegang hebt tot de effectenmarkten. Dit geldt ook voor onze toegang tot de primaire markt van nieuw uit te geven obligaties. Deze komen met een extra premie die gunstig is voor de belegger. Een ETF die een benchmark volgt zal nooit kopen via de primaire markt Die obligatie zit dan nog niet in de index, omdat dit drie tot zes maanden duurt. Je haalt dus nooit de voordelen met die nieuwe uitgaven. Dit is echt een nadeel van passieve beleggingen.”

Het is dus eigenlijk het verschil tussen vlees halen bij een keurslager of in een supermarkt?

Otto: “Precies!”

“Sparen kost geld, hoe nu verder?”

De spaarrente is historisch laag en de verwachting is dat de rente op het spaargeld misschien nog wel enkele jaren op dit niveau zal blijven. Wat is het alternatief?
Edin Mujagic, hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer, heeft hierover een E-Book geschreven: “Sparen kost geld, hoe nu verder?” Hierin wordt helder beschreven wat de oorzaak is van de lage rente, de verwachting voor de nabije toekomst besproken en wat de mogelijke alternatieven zijn.
Wilt u in het bezit komen van dit E-Book ? Deel dan dit bericht en stuur ons daarna een email: https://devermogensregisseurs.nl/ebookactie/

“Goed nieuws voor vastgoedfamiliebedrijven”

Bij bedrijfsopvolging vindt de fiscus dat er geen beperking van belastingheffing mogelijk is indien en voorzover er sprake is van exploitatie van vastgoed.
De rechter denkt daar anders over. Dat is boffen voor de opvolgers en de fiscus krijgt er de BOF van. De belastingbesparing is groot: Het tarief bij toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten – BOF – naar kinderen bedraagt maximaal 3,4%. Bij dit tarief wordt de continuiteit van ondernemen beter gewaarborgd dan bij toepassing van het normale tarief van 20% schenk- of erfbelasting.De rechter stelt wel voorwaarden. Elke zaak dient hierop beoordeeld te worden. Dit staat in het navolgende artikel.

http://www.taxence.nl/goed-nieuws-voor-vastgoedfamiliebedrijven.147070.lynkx?refer_id=1#.WuQaBuqqNOh.facebook

“Cryptocurrency, meedoen of wegblijven?”

Met enige regelmaat wordt ons de vraag gesteld: “Zou ik wat geld moeten steken in de cryptomunten?” vaak gevolgd door de volgende vraag: “Wat is het eigenlijk?”
Mensen worden overspoeld met berichtgeving (en borrelpraat) over deze nieuwe hype, waardoor er een gevoel ontstaat van “FOMO”, Fear Of Missing Out. Met andere woorden, als ik niet meedoe mis ik de kans op een mooie winst. Vaak is de berichtgeving eenzijdig en blijven alleen de succesverhalen hangen in ons collectieve geheugen, terwijl het risico terzijde wordt geschoven als weinig relevant.
Waar kennen we dit gedrag ook alweer van? Veel beleggingsdeskundigen zijn het erover eens: het lijkt veel op de internetbubbel van eind jaren ’90 toen iedereen over elkaar heenviel om mee te doen met emissies van aandelen, warrants en opties van internet en IT gerelateerde bedrijven. Menigeen had geen idee waarin men belegde of op inschreef. Je moest meedoen anders ben je een sukkel en mis je grote winsten: “FOMO”.
In die tijd sprak mijn toenmalige buurman mij aan over de heg van zijn tuin om mij enthousiast te vertellen dat hij ook 10.000 gulden had “geïnvesteerd”, iets met opties. Toen ik doorvroeg over wat hij dan precies had gekocht was zijn antwoord: “Geen idee”, maar een familielid had het voor hem geregeld en had hem verzekerd dat het wel goed zat”. U raadt het al, twee weken later moest de buurman bedremmeld toegeven dat zijn 10.000 gulden in rook was opgegaan.
Dit scenario dreigt nu ook voor de cryptomunten. Want, wat koop je nu eigenlijk ? Het antwoord is simpel: een virtuele munt waar tegenover geen waarde staat, zoals dat wel het geval is bij de traditionele aandelen of schuldpapier zoals obligaties. Er is ook geen dekking in andere vorm.
Kortom, het is feitelijk een roulettespel en dat kan heel goed uitpakken, maar ook heel slecht.
Om de markt van de cryptomunten te kunnen doorgronden is het belangrijk jezelf in te lezen in de materie en dan voornamelijk de blockchaintechnologie. De financiële wereld is inmiddels ook overtuigd van de kansen en mogelijkheden van deze technologie en ook het bedrijfsleven heeft het omarmd. En daar liggen de kansen voor een belegger. De cryptomunten zijn slechts een instrument.
Er zijn inmiddels talloze cryptomunten waarvan Bitcoin de bekendste is, maar ook Litecoin, Ripple en Ether zijn minstens zo bekend.
Als je wens is toch iets te willen investeren in een cryptomunt om mee te doen met deze nieuwe technologie lees dan eens meer over de platforms die erachter zitten zoals Ethereum (https://www.ethereum.org/ ) of een andere nieuwkomer, de Crown (https://crown.tech/). Hier zit een filosofie achter en speelt de (koers van de) munt, de Ether of Crown in dit geval een ondergeschikte rol.
Je investeert dan meer in een idee of filosofie dan in een koersritje van de munt. Wees je bewust van de volatiliteit van koersen van deze cryptomunten. Een halvering (of meer) van de koers is geen uitzondering. Daarentegen kan de opwaartse potentie ook weer heel groot zijn.
Inmiddels zijn er al meedere partijen druk bezig om een beleggingsfonds te introduceren, waaronder het bekende Coinbase.

Mocht u iemand zijn die graag meespeelt in loterijen of weleens het casino bezoekt, kan investeren in cryptomunten een leuk alternatief zijn. De kans dat u wat winst heeft is vele malen groter en u bent niet direct al uw geld kwijt.

Wilt u na het lezen meer weten over beleggen? neemt u dan contact met ons op: 010-2619910 of info@dvr-rotterdam.nl

Philip Hoogerbrugge,
De Vermogensregisseurs
www.devermogensregisseurs.nl

“Rentes bewegen tussen hoop en vrees”


Rentemarkten bewegen de afgelopen weken tussen hoop en vrees. De vrees is geënt op korte termijn angst vanwege de nieuwe Italiaanse regering en een dreigende handelsoorlog. Iedere tweet of nieuwsbericht op basis van politieke ontwikkelingen geven druk op de rentestanden in Duitsland en Nederland. De angst dat Europa uit elkaar valt of de wereldwijde handel fors terugvalt zorgt ervoor dat beleggers de veilige haven gelijk weer opzoeken.

LEES VERDER